Välkommen till Backäckra

Akuta problem under dagtid går bra att maila in.
Är det akut under kvällar eller helger så ring. 070-9179151
eller maila på patrik@dimoda.se
Tänk på att endast använda denna tjänst om det är Akut ärende, som inte kan vänta till nästkommande dag.